top of page
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn Kwaliteit bij leven en afscheid

"a funeral is not a day in a lifetime....                it's a lifetime in a day"

Uitvaartbegeleiding van dag tot dag

Iedere uitvaartweek kent vaste onderwerpen waaraan gedacht dient te worden, ongeacht de invulling en wensen die de nabestaanden daarin verwerkt willen zien. Het moment waarop we zaken met u bespreken verschilt echter 

van keer tot keer. Om u een idee te geven hoe zo'n week er uit kan zien onderstaand het verloop van dag tot dag.

 

 

Dag 1  Het overlijden

De huisarts heeft het overlijden vastgesteld.

U belt ons met de melding van overlijden.

We maken een afspraak wanneer wij bij u langskomen.

We overleggen wie uw dierbare gaat verzorgen; wassen en aankleden en waar u wilt dat hij/zij opgebaard wordt. 

Afhankelijk van het tijdstip van ons bezoek kijken we wat er die dag verder nog kan of moet gebeuren. 
Op de eerste dag bespreken we ook de globale opzet van de uitvaart. Hieronder verstaan we de noodzakelijk

vast te leggen onderdelen zoals:  datum van de uitvaart, wel/geen condoleance, welke locaties: kerk, begraafplaats of crematorium, etc. 

Dag 2 kiezen we in ieder geval de rouwkaart en verzorgen we de advertentie. We laten de drukkerij een drukproef verzorgen ter goedkeuring. De naasten schrijven de enveloppen, en u ontvangt van mij een prijsindicatie en helderheid in de kosten

 

Dag 3 dienen we de volgende zaken te hebben besproken: rouwauto, volgauto's, aangifte doen, bloemen, catering, kist, bidprentje, dankkaartje, speciale wensen.

 

Voor elke uitvaart maken wij een draaiboek wat met de aanvullende informatie steeds completer wordt.

Afhankelijk van het soort uitvaart bespreken we ook de inhoud en de volgorde van de plechtigheid. 
Als het een kerkelijke uitvaart betreft houden wij ons op inhoudelijke vlak uiteraard op de achtergrond. Op logistiek gebied blijven wij verantwoordelijk en zullen alles op elkaar aan laten sluiten.

 

 

 

 

 

Dag 2 / 3 / 4 Keuzes, keuzes, keuzes 
Dag 5  De puntjes op de i  

We ronden het draaiboek vandaag af en hebben tijd om alle puntjes op de i te zetten. Alle afspraken worden dubbel gecheckt en we nemen alles nog een maal gezamenlijk door.  
Het is soms ook een dag met veel bezoek, mogelijkheid van afscheid nemen en/of een condoleance te plannen. 

Dag 6 De dag van de uitvaart

Belangrijk is dat u deze dag volledig uw aandacht kunt hebben op het afscheid en dat niets u daarvan afleidt. De uitvaartbegeleider, soms samen met een assistent collega voor die dag, draagt de verantwoordelijkheid hiervoor.

 

bottom of page